Põhiline Kirjutamine Kirjandusteooria: 15 kirjanduskriitika tüübi mõistmine

Kirjandusteooria: 15 kirjanduskriitika tüübi mõistmine

Teie Homseks Horoskoop

Kirjandusteooria võimaldab lugejatel ja kriitikutel paremini mõista kirjandust lähedaste lugemiste ja kontekstuaalsete teadmiste kaudu.Hüppa jaotisse


Joyce Carol Oates õpetab novelli kunsti Joyce Carol Oates õpetab novelli kunsti

Kirjanduslegend Joyce Carol Oates õpetab teid novelli kirjutama, arendades oma häält ja uurides klassikalisi ilukirjandusteoseid.Lisateave

Mis on kirjandusteooria?

Kirjandusteooria on mõttekool või kirjandusanalüüsi stiil, mis annab lugejatele vahendid kirjanduse ideede ja põhimõtete kritiseerimiseks. Teine kirjandusteooria mõiste on hermeneutika, mis kehtib kirjandustüki tõlgendamise kohta. Kirjandusteooria uurib kirjanduse ristlõiget konkreetsest ajastust, geograafilisest asukohast või konkreetse tausta või identiteediga kirjanikelt, et teha järeldusi sarnast tüüpi kirjandusteoste sarnasuste ja erinevuste kohta.

Kirjandusteooria koolkondi on erinevaid, sealhulgas feministlik teooria, postmodernistlik teooria, poststrukturalistlik teooria ja palju muud. Kirjandusteooria aitab lugejatel kirjandust lugedes sügavamale mõistmisele jõuda, tuginedes kriitilisele teooriale, et saada kirjandustekstidesse täiendavat ülevaadet.

Mis on kirjandusteooria tähtsus?

Kirjandusteooria võimaldab ülemaailmset kirjandust laialdaselt hinnata. Teksti lugemine kirjandusteooria valguses annab uue vaatenurga kirjanduse paremaks mõistmiseks, erinevate autorite kavatsuste kohta lisateabe saamiseks ja kirjanduse kvaliteedi parandamiseks nii autorite kui ka lugejate jaoks. Kirjandusteooria võib mõjutada ka kirjandust, esitades tekstidele väljakutse uuele territooriumile arenemiseks.kuidas virsikupuu kaevandusest käivitada
Joyce Carol Oates õpetab novelli kunsti James Patterson õpetab kirjutama Aaron Sorkin õpetab stsenaristikat Shonda Rhimes õpetab kirjutama televisioonis

15 Kirjanduskriitika tüübid

On palju erinevaid teooriakoole, mis annavad lugejatele erilise sõnavara mis tahes kirjandusliku teksti lahkamiseks. Siin on mõned kõige olulisemad teooriad:

 1. Praktiline kriitika : See kirjandusuuring julgustab lugejaid teksti uurima, võtmata arvesse välist konteksti - näiteks autorit, kirjutamise kuupäeva ja kohta või muud kontekstuaalset teavet, mis võib lugejaid valgustada.
 2. Kultuuriuuringud : Vastandudes praktilisele kriitikale, uurib kultuuriteooria teksti oma sotsiaal-kultuurilise keskkonna kontekstis. Kultuurikriitikute arvates tuleks teksti lugeda täielikult läbi teksti kultuurilise konteksti.
 3. Formalismi : Formalism sunnib lugejaid kirjanduse kunstilise väärtuse üle otsustama, uurides selle vormilisi elemente, näiteks keelt ja tehnilisi oskusi. Formalism soosib kirjanduse kaanonit teostest, mis on eeskujuks kirjanduse kõrgeimatele standarditele, mille on määranud formalistlikud kriitikud.
 4. Lugeja vastus : Lugeja-vastuse kriitika põhineb veendumusel, et lugeja reaktsioon tekstile või selle tõlgendamine on sama väärtuslik kriitilise uurimise allikas kui tekst ise.
 5. Uus kriitika : Uued kriitikud keskendusid kirjanduse formaalsete ja struktuurielementide uurimisele, vastandudes emotsionaalsetele või moraalsetele elementidele. Luuletaja T.S. Eliot ning kriitikud Cleanth Brooks ja John Crowe Ransom olid uue kriitika koolitee eestvedajad.
 6. Psühhoanalüütiline kriitika : Sigmund Freudi psühhoanalüüsi põhimõtete kasutamine - nagu unenägude tõlgendamine - vaatleb psühhoanalüütiline kriitika teksti tähenduse tõlgendamiseks kirjanduses olevate tegelaste neuroose ja psühholoogilisi seisundeid. Teiste märkimisväärsete psühhoanalüütiliste kriitikute hulka kuuluvad Jacques Lacan ja Julia Kristeva.
 7. Marksistlik teooria : Sotsialistlik mõtleja Karl Marx rajas selle kirjandusteooria haru marksismi, oma poliitilise ja sotsioloogilise ideoloogia kõrvale. Marxistlik teooria uurib kirjandust klassisuhete ja sotsialistlike ideaalide eeskujul.
 8. Postmodernism : Postmodernistlik kirjanduskriitika ilmus 20. sajandi keskel, peegeldades kahekümnenda sajandi elu murtud ja dissonantset kogemust. Ehkki postmodernismi määratlusi on palju, mõistetakse seda enamasti modernistlike ühtse narratiivi ideede tagasilükkamisena.
 9. Poststrukturalism : Poststrukturalistlik kirjandusteooria hülgas formaalse ja struktuurse ühtekuuluvuse ideed, seades kõik eeldatud universaalsed tõed kahtluse alla kui need, mis tuginevad neid mõjutanud sotsiaalsele struktuurile. Üks post-strukturalistliku teooria kujundajaid on Roland Barthes - semiootika isa või kunsti märkide ja sümbolite uurimine.
 10. Dekonstrueerimine : Jacques Derrida ettepanekul valivad dekonstruktsioonitöötajad teksti ideed või argumendid lahku, otsides vastuolusid, mis muudavad teksti ainsuse lugemise võimatuks.
 11. Postkoloniaalne teooria: postkoloniaalne teooria vaidlustab kirjanduses lääne mõtte domineerimise, uurides kolonialismi mõjusid kriitilises teoorias. Edward Saidi raamat Orientalism on postkoloniaalse teooria alustekst.
 12. Feministlik kriitika : Kui feministlik liikumine sai 20. sajandi keskel hoogu juurde, hakkasid kirjanduskriitikud otsima soouuringuid uute kirjanduskriitika viiside leidmiseks. Feministliku kriitika üks varasemaid pooldajaid oli Virginia Woolf oma peamises essees „Oma tuba”. Teiste märkimisväärsete feministide kriitikute hulka kuuluvad Elaine Showalter ja Hélène Cixous.
 13. Queeri teooria : Queeri teooria järgis feministlikku teooriat, uurides täiendavalt soorolle kirjandusteaduses, eriti seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi kaudu.
 14. Kriitilise rassi teooria : Kriitilise rassi teooria ilmnes USA kodanikuõiguste liikumise ajal. Eelkõige tegeleb see seaduse, kriminaalõiguse ja kultuuritekstide uurimisega läbi rassi. CRT juhtivate kriitikute hulka kuuluvad Kimberlé Crenshaw ja Derrick Bell.
 15. Kriitilise puude teooria : Kriitilise puude teooria on üks kriitiliste uuringute ristuvaid valdkondi. Kriitiliste puuetega teoreetikud usuvad, et rassistlikud ja võimekad vaated käivad käsikäes ja püüavad uurida võimekaid ühiskondlikke struktuure.

MasterClass

Teile soovitatud

Veebitunnid, mida õpetavad maailma suurimad meeled. Laiendage oma teadmisi nendes kategooriates.

Joyce Carol Oates

Õpetab novelli kunstiLisateave James Patterson

Õpetab kirjutamist

kuidas sa ennast samm-sammult sõrmitsed
Lisateave Aaron Sorkin

Õpetab stsenaristikat

Lisateave Shonda Rhimes

Õpetab televisiooni kirjutamist

Lisateave

Kas soovite kirjutamise kohta rohkem teada saada?

Hakka paremaks kirjanikuks MasterClassi aastane liikmelisus . Saate juurdepääsu eksklusiivsetele videotundidele, mida õpetavad kirjandusmeistrid, sealhulgas Joyce Carol Oates, Neil Gaiman, Walter Mosley, Margaret Atwood, Dan Brown ja palju muud.


Caloria Kalkulaator